Sami Frasheri: Il nostro albanese pulito come ai tempi dei Pelasgi - Turismo in Albania

Latest

Cuoriosità Albania

venerdì 28 settembre 2012

Sami Frasheri: Il nostro albanese pulito come ai tempi dei Pelasgi

SAMI FRASHËRI: SHQIPJA JONË E PASTËR, ËSHTË E GJALLË DHE E FOLUR DITËT E SOTME ASHTU SI FLITEJ DIKUR, NË KOHËT E PELLAZGËVE 

 Sami Frasheri: Il nostro albanese pulito , è vivo e parlato aggi così come veniva parlato ai tempi dei Pelasgi

Nessun commento:

Posta un commento