Himara Orikumi Dhermi Palasë i municipi di Vlore-Valona

Himara, Orikumi ,Dhermi ,Palasë

Questi sono i Municipi della città di Valona

ci sono circa 150.000 abitanti nella città di Valona.


Invece i comuni sono


Armen Brataj Hore Vranisht Kotë Novoselë Qendër Sevaster Shushicë e Vllahinë

Commenti