I comuni sono 9 Armen Brataj Hore Vranisht Kotë Novoselë Qendër Sevaster Shushicë e Vllahinë

Armen Brataj Hore Vranisht Kotë Novoselë Qendër Sevaster Shushicë e Vllahinë


sono i 9 comuni nella citta i valona

Commenti