Prima di Grecia e Roma i montanari albanesi venivano chiamati pelasgi , illiri e macedoni (1925) - Turismo in Albania

Latest

Cuoriosità Albania

sabato 23 giugno 2012

Prima di Grecia e Roma i montanari albanesi venivano chiamati pelasgi , illiri e macedoni (1925)in Italiano
Prima che la Grecia esistesse o Roma fosse sognata , il montanaro albanese , fu chiamato in vari modi durante la storia ; come pelasgico , illirico e macedone  ,saliva per le montagne albanesi .
Si arrampicò e si arrampicò e al riparo durante la notte trovò rifugio .
E attraverso gli insegnamenti struggenti , taglienti , dei bisogni di carne e sangue egli creò  la saggezza.
------------------------------------
in albanese (shqip)
Përpara se të ekzistonte Greqia, apo të ëndërrohej për një Romë, malësori shqiptar, i quajtur gjatë historisë në mënyra të ndryshme si, pellazg, ilir e maqedonas, ngjiste malet shqiptare. U ngjit, e u ngjit, dhe u strehua natës e gjeti prehje. E nëpërmjet mësimeve therëse e të mprehta të nevojave të mishit, gjakut e nervave, ai krijoi urtësinë.

------------------------------------
qui sotto invece trovate il testo in originale sul libro (The Century, Volume 110 , Century Company, 1925)

Before Greece was or Rome was dreamed of, the Albanian mountaineer, called variously through history Pelasgic, Illyrian, and Macedonian, climbed the Albanian mountains. He climbed and climbed, and sheltered at night and found rest. And through the poignant sharp teachings of the needs of flesh and blood and sinews he found wisdom.

Titolo: The Century, Volume 110
Editore: Century Company, 1925

Nessun commento:

Posta un commento